Neuropsychologisch onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek kan omwille van verschillende redenen aangewezen zijn. De doelstellling van neuropsychologisch onderzoek is het een beeld brengen van de leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden van een kind/ jongere.  

We proberen steeds om de onderzoeken in verband te trekken met het gedrag in de thuissituatie/ schoolcontext. Het onderzoek geeft ons als diagnosticus handvaten om het gedrag en denken van het kind of de jongere te begrijpen om zo te komen tot een handelingsgericht advies.