Sociaal-emotioneel onderzoek

Sociaal-emotioneel onderzoek heeft als doel om de wereld van het kind te leren kennen, zowel op relationeel vlak als op gebied van copingsmechanismen, spanningsregulatie, zelfbeeld, perspectiefneming, enz. Dit proberen we te doen aan de hand van een gesprek, spel, tekeningen, verhaal, observatie,...