logo

Kinderpsychiatrisch Onderzoek

Kinderpsychiatrisch Onderzoek

Het kinderpsychiatrisch onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de ontwikkeling van een kind/jongere in relatie tot zijn/haar omgeving. Hierbij wordt bekeken of de ontwikkeling een typisch dan wel atypisch verloop kent, welke stresserende levensgebeurtenissen een rol spelen en hoe omgevingsfactoren en interacties mee kunnen bepalen in het verloop van ontstane problemen.

Vanuit dit onderzoek wordt met ouders/opvoeders en kind/jongere gekeken welke de aangrijpingspunten kunnen zijn voor behandeling/begeleiding.