logo

Logopedie

Logopedie

Logopedisten zijn werkzaam in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Logopedie is gekend als een paramedisch beroep. Het houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Zowel peuters, kleuters, kinderen, jongeren als volwassenen kunnen met bepaalde klachten bij een logopedist terecht. Soms is logopedie onderdeel van een multidisciplinaire aanpak.

Algemeen omhelst de logopedie de hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is echter meer dan praten alleen. Ook taal(pragmatiek), lezen en schrijven, gebaren en aanvullende en ondersteunende communicatie-systemen behoren tot het domein van de logopedie. Vaak gaan logopedisten zich specialiseren in een of enkele van deze gebieden.