Ouderbegeleiding

Een jongere kan nooit alleen in therapie zijn. Sowieso heeft het ook een impact op het gezinssysteem en vaak hebben de ouders veel vragen over hoe ze met hun kinderen kunnen omgaan.  Soms kan oudertherapie daarom ook aangewezen zijn of misschien zelfs meer aangewezen dan een individuele therapie. We bespreken dit telkens met de ouder en het kind en de jongeren en maken hierbij een afweging welke de beste keuzes zijn met respect voor eenieders behoeften, wensen en rechten.