logo

Annelien Merckaert

Annelien Merckaert

Contact

0472 29 32 80

Best bereikbaar na 20u00

Doelgroep

Ik werk vooral met ouders van/ en kinderen/ adolescenten met (vermoeden van) autisme. Begeleiding bij ouders kan aangewezen zijn wanneer er vragen zijn rond autisme (wat is autisme precies, hoe kan ik het zien bij mij kind), of wanneer er specifieke vragen zijn rond de aanpak (mijn kind ontploft onmiddellijk, het slapen lukt niet goed,…). Het zoeken naar antwoorden op ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij jonge kinderen zie ik als een gezamenlijk proces met ouders. Samen met de ouders en/ of school ga ik op zoek naar wat een mogelijke aanpak zou kunnen zijn, we zoeken naar zaken die uw kind kan helpen. Bij kinderen/ adolescenten kan therapie aangewezen zijn wanneer ze zich vragen stellen, moeilijkheden kennen in de ontwikkeling, begeleiding binnen de puberteit…

Werkwijze

Voor een eerste verkennend gesprek kan u me steeds contacteren op bovenstaand telefoonnummer. In dit eerste telefonische gesprek luister ik naar de zorgvraag en ga ik na of ik iets voor u kan betekenen. Hierna wordt een eerste afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Tijdens dat gesprek gaan we dieper in op de zorgvraag, eerder hulpverlening, verwachtingen … en leg ik u mijn manier van werken uit. We kijken samen of dit iets is waar u zich goed kan bij voelen en indien nodig kunnen we samen zoeken naar hulp die beter aansluit bij uw vraag. Een consultatie duurt normaal 45 min of 60 min. (afhankelijk of ik werk met ouders of met het kind).

Opleiding

In juni 2003 studeerde ik af binnen de richting klinische psychologie, optie gedragspsychologie. Ik volgde een bijkomende therapieopleiding en in juni 2009 studeerde ik af als gedragstherapeut aan de universiteit van Gent. Ik werkte 8 jaar binnen de revalidatiesector en in het buitengewoon onderwijs type 7. Ik deed er heel veel ervaring op in het werken met kinderen met autisme en het begeleiden van ouders en leerkrachten. Momenteel werk ik op de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent. Sedert 2007 ben ik werkzaam als zelfstandig gedragstherapeut.

Tarieven

Voor een consultatie wordt €55 aangerekend. Afhankelijk van de mutualiteit is er gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.