logo

Evie Kins

Evie Kins

Contact

0497 85 75 94

eviekins@telenet.be

Consultaties op dinsdag (namiddag en avond) & woensdag (namiddag en avond)

Doelgroep

Psychotherapie voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen (zolang die nog studeren) en hun context

Werkwijze

U kunt via bovenstaande gegevens contact met me opnemen. In een eerste telefonisch gesprek probeer ik een zo duidelijk mogelijk zicht op uw hulpvraag te krijgen. Indien ik iets voor u als therapeut kan betekenen wordt daarna zo snel mogelijk een eerste afspraak gepland.

Het verloop van de sessies wordt meestal gekenmerkt door een exploratiefase waarin er ruimte is voor verdere probleemanalyse, belevingsonderzoek en procesdiagnostiek. Na de exploratie volgt een terugkoppeling en wordt het therapieplan besproken. Daarna komen we in de eigenlijke therapiefase.

Er kan gewerkt worden via spel, observatie en gesprek. Ouders worden, zeker bij jongere kinderen, als actieve partners in het proces betrokken.

Opleiding

Master in de Klinische Psychologie – Universiteit Gent

Doctor in de Psychologie - Universiteit Gent

Integratieve opleiding in de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren – Universiteit Antwerpen


Erkenningsnummer Psychologencommissie 812109351

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

Tarieven

Individueel gesprek (60 minuten): 50 euro

Ouder- of gezinsgesprek (60 minuten): 50 euro

Ouder- of gezinsgesprek (90 minuten): 75 euro

Klasobservatie (60 minuten): 65 euro

Schoolbespreking, overleg met andere hulpverlening (60 minuten): 65 euro


Intelligentie-onderzoek (2u), scoring en verslag: 200 euro


Afhankelijk van de mutualiteit is er gedeeltelijke terugbetaling mogelijk


Gelieve 24u op voorhand te verwittigen wanneer u niet op een gemaakte afspraak aanwezig kunt zijn. Met uitzonderling van gevallen van overmacht (bv. ziekte of ongeval), zal een administratieve kost van 30 euro aangerekend worden voor de gemiste sessie.