logo

Maarten De Meulenaere

Maarten De Meulenaere

Contact

maarten.praktijkinzicht@gmail.com

Kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam vanaf 15 november 2016

Consultaties dinsdagvoormiddag, woensdagnamiddag/avond, dondervoormiddag/ namiddag, vrijdagvoormiddag/ namiddag.

Werkwijze

Er wordt na aanmelding via mail gestart met een kennismakingsgesprek met het kind/de jongere, ouders en eventueel betrokken hulpverlening om de hulpvraag in kaart te brengen. Er wordt onderzocht of de hulpvraag overeenkomt met wat geboden kan worden. Eventuele verslaggeving van vroegere hulpverlening wordt samen bekeken en de meerwaarde van een bijkomend onderzoek wordt onderzocht.


Wanneer verder diagnostisch onderzoek geïndiceerd is, volgt één (of meerdere) gesprek(ken) met het kind/ de jongere, meerdere gesprekken met de ouders, eventueel overleg met de betrokken hulpverlening en tenslotte een afsluitend adviesgesprek. Voor een diagnostisch onderzoek is een doorverwijzing door een huisarts of kinderarts noodzakelijk.

Medicamenteuze behandeling wordt eveneens geboden op indicatie en binnen een breder behandelplan.


Ouder- en kindgesprekken i.k.v. psychoëducatie kunnen eveneens aangeboden worden.

Opleiding

2011-2012: ASO Kinder- en jeugdpsychiatrie UKJA (Universitair centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen), ambulante diagnostiek lagere schoolkinderen en adolescenten.

2012-2013: ASO Kinder- en jeugdpsychiatrie UKJA, afdeling crisis adolescenten

2013-2014: ASO Psychiatrie, AZ St-Jan te Brugge

2014-2015: ASO Kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent, afdeling lagere schoolkinderen en afdeling adolescenten

2015-2016: ASO Kinder- en jeugdpsychiatrie UKJA, afdeling adolescenten gedragsstoornissen

Interessegebieden

Diagnostiek bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, angst- en stemmingsproblemen, gedragsproblemen, waar geïndiceerd in samenwerking met andere disciplines (psychologen, logopedisten, psychomotoor therapeuten,…).

Medicamenteuze behandeling van kinderen en jongeren binnen een breder behandelplan.

Aanmeldingsleeftijd vanaf lagere schoolkinderen.