logo

Ria Van Noyen

Ria Van Noyen

Contact

0474 51 43 24

ria.vannoyen@skynet.be

Erkenningsnummer: 672106823

Doelgroep

Kinderen - Jongeren - Jongvolwassenen

Werkwijze

Aanmelden kan telefonisch of via mail. Eens aangemeld, wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw hulpvraag verkend en wordt bekeken hoe u het best kunt geholpen worden (behandelplan). Eens de therapie is gestart, wordt het behandelplan regelmatig met u geëvalueerd. Er kan individueel of met het gezin gewerkt worden, afhankelijk van de vraag. Ouderbegeleiding is eveneens mogelijk.


Het referentiekader van waaruit ik werk, is gedragstherapeutisch in combinatie met systeemdenken. De wijze van werken wordt eveneens met u besproken.

Interessegebieden

emotionele problemen (depressie, angst)

sociale problemen (zoals pesten, problemen met vrienden/vriendinnen…)

ontwikkelingsproblemen (ADHD, autisme, hoogbegaafdheid,…)

gedragsproblemen