logo

Veroniek Claeys

Veroniek Claeys

Contact

0473 75 56 97

veroniekclaeyspsy@gmail.com

erkenningsnummer 732105007


Maandagnamiddag en avond, dinsdagnamiddag en avond in de Kouterdreef in Gent

Donderdag in de Boomstraat 73 in Gent

Werkwijze

Na aanmelding (telefonisch of per mail) volgt er een telefonisch contact om te beluisteren wat uw hulpvraag is en of ik de aangewezen persoon ben om u verder te begeleiden. Vervolgens kan een kennismakingsgesprek (bij voorkeur met het kind en ouders samen) vastgelegd worden. In dit gesprek staan we stil bij de zorgen, en wordt de hulpvraag, het probleem, uw verwachtingen en noden verder in kaart gebracht. Afhankelijk van de hulpvraag en problematiek worden verdere sessies ingepland al dan niet individueel met het kind/ouder. Gezien ik psychodynamisch geschoold ben, werk ik vaak via spel en/of non-verbaal materiaal om beter zicht te krijgen op de binnenwereld van het kind. Spel zie ik als een vorm van communicatie, zoals spreken dat is voor volwassenen. Ik werk eerder via de beleving en emoties om tot verandering te komen, dan rechtstreeks op het gedrag.


Een gesprek bedraagt 55 euro (1uur). Afhankelijk van de mutualiteit is er gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.

Opleiding

1993-1999 Licentiaat in de Klinische Psychologie

1998-1999 Vrijwilligersstage

2001-2003 Postacademische opleiding in de klinische diagnostiek bij kinderen en jongeren, KULeuven

2012-2013 Postgraduaat psychodynamische kindertherapie, KULeuven

Ervaring

Ik begon als kinderpsychologie in een algemeen ziekenhuis op de afdeling materniteit/pediatrie. Ik ben steeds werkzaam geweest als zelfstandige in een ambulante multidisciplinaire praktijk. Gedurende de jaren heb ik een ruime ervaring opgebouwd in zowel diagnostisch (neuropsychologisch onderzoek, IQ en aandachtsonderzoek, belevingsonderzoek) als therapie. Daarnaast heb ik veel ervaring in ouderbegeleiding en het samenwerken met de context en andere netwerken. De laatste 5 jaar werk ik binnen de fertiliteitskliniek AZ Sint-Lucas met als taak de begeleiding van wensouders.


Je kan bij mij terecht met je kind/jongere rond volgende zorgen: sociaal-emotioneel welbevinden, angsten, depressie, ontwikkelingsvragen, stress en psychosomatiek, zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblemen, complexe gezinscontexten, psychiatrische problematieken,... Naast therapie/begeleiding van het kind kan ondersteuning en samenwerking met school, huisarts en andere hulpverlening aangewezen zijn. Vragen in het kader van diagnostiek zoals bij ADHD, autisme, ontwikkelingsvertraging- of versnelling, leerstoornissen,... zijn mogelijk. Dit gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de kind- en jeugdpsychiaters.