Historiek

Praktijk In-Zicht werd in 2010 opgestart. In eerste instantie startten we met twee psychologen en een kinder- en jeugdpsychiater. Ondertussen groeiden we naar een praktijk met verschillende psychologen, therapeuten, een logopediste en enkele kinder- en jeugdpsychiaters.

Belang van het Team

We hebben een aanbod dat zich vooral richt naar kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders.
Als praktijk vinden wij het belangrijk om vanuit verschillende -wetenschappelijk onderbouwde- stromingen te kunnen werken. Zo kan u als cliënt een manier van werken vinden waarbij u zich goed voelt en tevens biedt het ook voor ons de meerwaarde om de zaken vanuit verschillende hoeken te kunnen benaderen.
Ieder van ons heeft een eigen specialisatie, eigen therapieopleiding en eigen accenten.
Naast behandeling en begeleiding bieden we tevens psychodiagnostisch onderzoek en jaarlijks is er een oudergroep vanuit nieuwe autoriteit/ geweldloos verzet..
Als praktijk vinden we het belangrijk om wetenschappelijk onderbouwde visies te handhaven. Daarom staan we erop dat alle psychologen een therapie- opleiding gevolgd hebben. Er is ook ruimte voor psychologen die tijdens hun opleiding cliënten willen ontmoeten en behandelen.