Historiek en belang van team

Praktijk In-Zicht werd in 2010 opgestart. In eerste instantie startten we met twee psychologen en een kinder- en jeugdpsychiater. Ondertussen groeiden we naar een praktijk met verschillende psychologen, therapeuten, een logopediste en enkele kinder- en jeugdpsychiaters.

We blijven evolueren en medio 2021 dachten we steeds meer na over een intensievere groepswerking. We gaan hiermee in september 2021 van start, dit resulteert in een algemeen aanmeldingssysteem en een intensievere samenwerking tussen psychologen,  therapeuten, psychiaters, logo en externe medewerkers.

 

We hebben een aanbod dat zich vooral richt naar kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders.
Als praktijk vinden wij het belangrijk om vanuit verschillende -wetenschappelijk onderbouwde- stromingen te kunnen werken. Zo kan u als cliënt een manier van werken vinden waarbij u zich goed voelt en tevens biedt het ook voor ons de meerwaarde om de zaken vanuit verschillende hoeken te kunnen benaderen.
Ieder van ons heeft een eigen specialisatie, eigen therapieopleiding en eigen accenten.
Als praktijk vinden we het belangrijk om wetenschappelijk onderbouwde visies te handhaven. Daarom staan we erop dat alle psychologen een therapie- opleiding gevolgd hebben. Er is ook ruimte voor psychologen die tijdens hun opleiding cliënten willen ontmoeten en behandelen.

Zoals hierboven aangegeven zullen we in de toekomst nog meer multidisciplinair trachten samen te werken. Daarnaast zijn er nog enkele lossere medewerkers, zij maken geen deel uit van de meer groepsgerichte werking. 

 

Nieuwe aanmeldingen

Vanaf januari 2024 zal Laura van Eijndhoven ons team vervoegen als therapeute. Zij zal werken op vrijdag in de Boomstraat.

Nieuwe aanmeldingen voor louter therapeutische vragen kunnen via inzichtgroepspraktijk@gmail.com.