Individuele therapie

Individuele begeleiding kan aangewezen zijn bij ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS,..) alsook bij trauma, echtscheiding en rouw, sociale vaardigheden, emotieregulatie,...

 

Tijdens deze individuele sessies kan gewerkt worden via spel, observatie en/of gesprekken en wordt de context nauw betrokken.

 

We bekijken in samenspraak hoe frequent de sessies ingepland worden en hoe lang de therapie zal duren.

 

Kostprijs

Toelichting: aangekondigde terugbetaling van psychologen.

Beste patiënt,

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, onze beroepsvereniging, vraagt ons om volgende verduidelijking aan u door te geven.

In de media vernam U recent dat “iedereen binnenkort voor 11 Euro naar de klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog zou kunnen gaan”. Iedereen slaat op het feit dat er geen beperkingen zijn qua hulpvraag of leeftijd. Wel is het zo dat het voorziene budget niet zal toelaten om alle klinisch psychologen en orthopedagogen al meteen te laten starten in dit nieuwe systeem. Het nieuwe systeem zal stapsgewijs uitgerold worden.

Binnen onze praktijk is het dus nog even afwachten hoe dit zal verlopen en wat de gevolgen zullen zijn voor uw eigen begeleiding. Voorlopig verandert er dus niets en wij informeren u van zodra dit wel het geval is. Momenteel kost een uur therapie 60 euro binnen onze praktijk (terugbetaling afhankelijk van het ziekenfonds).

Met dit bericht wensen wij U op een zo correct mogelijke manier te informeren.