Logopedisch onderzoek

Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de problematiek en het afstemmen van de therapiedoelen. Daarnaast is logopedische evaluatie steeds verplicht in functie van de terugbetaling door de mutualiteit. Of u hier al dan niet voor in aanmerking komt, wordt u tijdens een eerste contactmoment toegelicht.
Het onderzoek kan na doorverwijzing van een arts, al dan niet verbonden aan onze multidisciplinaire praktijk. Afhankelijk van de zorgvraag worden de problemen in kaart gebracht. Onderzoeken worden steeds afgenomen op vrijdagmiddag.