Nieuwe autoriteit/ Geweldloos verzet

Oudertraining Nieuwe Autoriteit/Geweldloos verzet

Jaarlijks trachten we een oudercursus te organiseren volgens de principes van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet.

 

Voor wie?
Voor ouders die in de opvoeding geconfronteerd worden met gedrags- en emotionele problemen bij hun kinderen en hierdoor gevoelens van hulpeloosheid, machteloosheid en onkunde ervaren.

 

Hoe? 
Om de sessies zo optimaal mogelijk te benutten, kiezen we ervoor om 2 personen per kind te laten deelnemen en dit voor maximum 5 kinderen. We vragen dat deze 2 volwassenen steeds dezelfde personen zijn. 
Er worden 6 sessies gepland op een avond om de twee weken en een 7de 'terugkomsessie'na een tweetal maanden. Op vraag organiseren we ook een netwerkvergadering tussen de voorlaatste en laatste sessie.

 

Wat?
De principes van Geweldloos Verzet/ Nieuwe Autoriteit zijn gebaseerd op de theorie van Haim Omer, die de principes van geweldloos verzet van Mahatma Ghandi toepaste op ouderschap.

De veranderende samenleving heeft gevolgen op de opvoeding van kinderen. Een klassieke autoritaire opvoeding is niet meer haalbaar, noch gewenst. Een vrije opvoeding schiet vaak tekort wanneer een kind gedragsproblemen stelt. In zo’n situaties grijpen ouders vaak terug naar autoritair handelen of overtuigen tot verandering met woorden zonder veel resultaat. Gedragsproblemen bij kinderen en jongeren leiden niet zelden tot schuldgevoelens en het gevoel van falen bij ouders. Verschillen in aanpak komen dan soms lijnrecht tegenover elkaar te staan en er wordt met de vinger gewezen.

 

De focus van nieuwe autoriteit ligt op het verbinden en het benutten van alle krachten van de betrokken volwassenen om tot een steunend netwerk te komen voor het kind/ de jongere én de ouders. 
Nieuwe autoriteit is gebaseerd op het principe ‘It takes a village to raise a child’.

 

Crisissen in gezinnen leiden tot wonden en breuken. Het vertrouwen verdwijnt alsook de hoop op verandering. De focus van nieuwe autoriteit ligt op herstel en het opbouwen van stabiliteit en steun waardoor je als ouder kunt evolueren naar de rots in de branding die de stormen van emoties weerstand kan bieden. De illusie van controle over het kind wordt verlaten en er wordt gefocust op het aanwezig zijn in het leven van uw kind. Er wordt bewuster stilgestaan bij de talrijke factoren die deze aanwezigheid aantasten.

 

De cursus is gericht op het concreet maken van het gedrag waartegen weerstand wordt geboden door het maken van een brief aan het kind/de jongere. Ook wordt de vraag naar steun in de omgeving concreet gemaakt en waar nodig ondersteund.